Onze Visie

Wij zijn er van overtuigd dat de menselijkheid een belangrijke rol speelt in de maatschappij en willen bijdragen aan het behoud daarvan. Wij ervaren dat in deze wereld van massaproductie de zogeheten logica van de cijfers, het reduceren van menselijke aspecten tot simpele behapbare getallen en grafieken, een steeds grotere rol in de maatschappij speelt. Hierdoor zien wij de menselijkheid van het ‘ons’, van de mensen, van ieder op zich, in de maatschappij verminderen in waarde en naar de achtergrond verdwijnen.

Voor ons is het delen van ervaringen een belangrijk gewoonte waarin wij menselijkheid herkennen. Hier zien wij dan ook een mogelijkheid om onze bijdrage te leveren aan het behoud van menselijkheid.

Onder het motto ‘ieder verhaal is het waard om gehoord te worden’ gaan we op pad om naar verhalen van mensen te luisteren waarin de ervaringen worden gedeeld. Deze verhalen verzamelen we altijd tijdens een persoonlijke ontmoeting. We beperken ons hierbij niet tot specifieke locaties, u kunt ons overal tegenkomen.

Door op deze manier de gelegenheid te geven om ieder zijn ervaring te laten delen willen wij bereiken dat de menselijkheid van ieder persoon wordt erkend. Dankzij deze erkenning hopen wij het besef van hoe belangrijk en groot de rol van menselijkheid in de maatschappij is te versterken.

De Verhalen die ons verteld worden schrijven we op en worden anoniem vastgelegd in het Archief van Fabulae Hominum. Zo geven we de menselijkheid van het verhaal een concrete plek die voor iedereen benaderbaar is, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.